Zagłuszanie radiowe

telekomunikacja online

Zagłuszanie radiowe – emisja fal radiowych, mająca na celu utrudnienie lub uniemożliwienie odbioru sygnałów radiowych nadawanych na określonej częstotliwości, z reguły tej samej, na której nadawany jest sygnał zagłuszony
Zagłuszania używa się zarówno do uniemożliwienia pracy urządzeń sterowanych falami radiowymi, jak też dla zablokowania przepływu informacji przekazywanych z wykorzystaniem fal radiowych.

Zagłuszanie a zakłócenie odbioru

Zakłócenie odbioru często jest powodowane nieumyślną emisją na określonej częstotliwości
Może być efektem złożenia wielu czynników (np
obecnością urządzenia emitującego fale radiowe typu telefon komórkowy) bądź też efektem przypadkowego pojawienia się nadajnika działającego na tej samej częstotliwości, jak np
nadajnik CB.

Zagłuszanie emisji radiowej ma charakter intencjonalny i zawsze celem zagłuszania jest uniemożliwienie lub bardzo poważne utrudnienie odbioru
Niemniej jednak w potocznej polszczyźnie oba wyrażenia używane są wymiennie.

Metoda zagłuszania

Zagłuszanie polega na emisji sygnałów radiowych na tej samej częstotliwości i przy użyciu tej samej modulacji, co fala pierwotna
Przy odpowiedniej mocy nadajnika zakłócającego efekt zostaje osiągnięty
Najczęstszymi sygnałami emitowanymi w celu zakłócenia programu radiowego jest szum, pulsowanie dźwięku, warkot, sygnały CW, muzyka lub inny program radiowy
Zagłuszanie można podzielić na słyszalne dla odbiorcy lub ukryte, kiedy na oczekiwanej częstotliwości nie pojawia się żaden sygnał
Ten drugi efekt może zostać osiągnięty w przypadku modulacji częstotliwości na falach ultrakrótkich przy użyciu zjawiska zwanego efektem przechwycenia.
Historia zagłuszania

Podczas II wojny światowej Niemcy próbowali zakłócać odbiór programów BBC oraz innych radiostacji alianckich
Aby zminimalizować skutki zagłuszania, rząd brytyjski przeprowadził akcję ulotkową z instrukcją budowy kierunkowych anten pętlowych, poprawiających odbiór
Anteny takie nazywano “sitem do kiszonej kapusty” (ang
krautsieve) – od pejoratywnego określenia Niemców
Zimna wojna

W okresie zimnej wojny zagłuszanie programów radiowych prowadzone było przede wszystkim przez państwa bloku komunistycznego:

Związek Radziecki, NRD, Polskę i inne
Zagłuszane były przede wszystkim rozgłośnie krajów Europy Zachodniej, nadające program skierowany do mieszkańców bloku wschodniego, wspierany finansowo przez zachodnie rządy w ramach działań zimnowojennych
Najczęściej zagłuszane stacje radiowe to Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC, Radio France Internationale, Radio RIAS
Zagłuszanie programów radiowych dla Europy Wschodniej trwało do roku 1988
Kraje zachodnie nie prowadziły zagłuszania programów z bloku wschodniego.

Zagłuszano programy na falach średnich i krótkich
Fale średnie, łatwe w celowym zniekształceniu, zagłuszano z centrum radiowego w Woli Rasztowskiej
Przy zagłuszaniu fal krótkich z uwagi na ich naturę stosowano dwie różne metody
Do roku 1956 programy na falach krótkich zakłócano, wykorzystując zjawisko fali przyziemnej
W miastach rozmieszczone były zagłuszarki emitujące sygnał na częstotliwościach stacji zagłuszanej
W ten sposób zagłuszanie było efektywne, lecz tylko na małą skalę i dotyczyło tylko dużych miast
Jedną z takich zagłuszarek zniszczył protestujący lud Poznania podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956
Od listopada 1956 zagłuszanie przybrało inny charakter
Zagłuszano przy użyciu fali odbitej, wykorzystując do tego celu nadajniki z terenu ZSRR i innych państw socjalistycznych:

z Bułgarii – do kwietnia 1962, z Węgier do marca 1963, z Rumunii do września 1963, z Czechosłowacji do maja 1964
Ten typ zagłuszania był łatwiejszy w obejściu dla słuchaczy i mniej skuteczny
Zagłuszanie pilotował i monitorował Związek Radziecki, a całkowity jego koszt ocenia się na 50 mln rubli.
Zagłuszanie obecnie

Obecnie zagłuszanie programów radiowych prowadzą Chiny, Kuba, Korea Południowa i Korea Północna
W przypadku tego ostatniego kraju posiadanie jakiegokolwiek sprzętu radiowego odbierającego fale inne niż oficjalne państwowe jest nielegalne, a zagłuszanie prowadzone jest prewencyjnie.

źródło:

wikipedia

This article is copyright © 2014 

zagluszacze.pl

dostarczył : zagluszacze.pl . Dodano Grudzień 9th, 2009

zobacz informacje autora


2 Responses to “Zagłuszanie radiowe”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *